Mēs

SIA EKO ZEME ir dibināta 2011.gada 6.jūnijā.  Mūsu biznesa filozofijas pamatā ir dabas resursus saudzējoša saimniekošana. SIA EKO ZEME pamatdarbība ir ekoloģiski tīra, cilvēkiem un apkārtējai videi draudzīga mēslojuma – biohumusu jeb slieku kompostu un augsnes maisījumus uz biohumusa bāzes ražošana, kā arī slieku audzēšanā un biohumusa ražošanā nepieciešamo tehnisko līdzekļu izstrāde un izgatavošana.

SIA EKO ZEME ir viens no lielākajiem savas nozares uzņēmumiem Latvijā, kur liellopu kūtsmēslu pārstrāde  biohumusā izvērsta 3000 m² platībā. Mūsu ražotnē tiek veikts pilns ražošanas cikls – sākot ar kūtsmēslu kompostēšanu, biohumusa ražošanu un pēcapstrādi (žāvēšanu un sijāšanu), līdz pat biohumusa saturošu augsnes maisījumu sagatavošanai un gatavās produkcijas fasēšanai un realizācijai vietējā tirgū un citur pasaulē.  Paralēli strādājam pie jaunu produktu izveides – augsnes maisījumiem un biohumusa ekstrakta. Biohumusa izpētē aktīvi sadarbojamies ar LU Bioloģijas fakultātes profesoru, Dr. hab. biol. Ģedertu Ieviņu.

2012.gadā mēs veiksmīgi uzsākām savas produkcijas tirdzniecību vietējā tirgū. 2013.gada sākumā tirdzniecības vietu skaits Latvijā ir ievērojami palielināts.

Aktīvi darbojamies arī ārējo tirgu apgūšanā. 2012.gada beigās ir izveidots uzņēmums Marokā, ar kura starpniecību mūsu produkti tiek piedāvāti ZR Āfrikā.

Mūsu uzņēmums par būtisku investīciju uzskata biotehnoloģiju izpēti, kā arī biohumusa ražošanas  līdzekļu izstrādi un pielietošanu dažādu saimniecību iespējām un vajadzībām. Sadarbībā ar VEF Telekom 2012.gadā esam izstrādājuši un izgatavojuši pirmo lielas jaudas biohumusa sijātāja prototipu Latvijā. 2013.gadā aktīvi turpinām darbu pie jaunu ražošanas iekārtu projektēšanas un izgatavošanas.

2012.gadā SIA EKO ZEME ir veiksmīgi piedalījusies Biedrības „Līdere” mentoringa programmā. Mūsu uzņēmums ir Jelgavas biznesa inkubatora (JIC) un Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācijas (JRTA) biedrs.

2013.gada sākumā mūsu uzņēmumā tiek realizēta Lauku atbalsta dienesta (LAD) programma „Atbalsts uzņēmuma radīšanai un attīstībai”, kuras ietvaros tiek iegādāti jauni ražošanas pamatlīdzekļi.